Graells Noguerola, Albert, Institut Nacional d’Educació física de Catalunya (INEFC), Universitat de Lleida (UdL), Spain